Korporativ idarəetmə

AzRe Təkrarsığorta ASC-nin əsas fəaliyyəti qeyri-həyat sığorta növləri üzrə dolayı sığorta fəaliyyətini – təkrarsığorta fəaliyyətini və təkrarsığorta ilə bağlı digər işləri həyata keçirməkdən ibarətdir. Şirkətin təşkilati-hüquqi forması Açıq Səhmdar Cəmiyyətdir. 31 Dekabr 2007-ci il tarixinə şirkətin nizamnamə kapitalı 2 000 000 (iki milyon) AZN təşkil etməklə 2000 səhmdən ibarətdir və hər bir səhmin nominal dəyəri 1 000 (bir min) AZN təşkil edir. Şirkətin səhmdarları 6 fiziki şəxsdir və bütün səhmlər adsız səmlərdir.

Şirkətin İdarəetmə Orqanları aşağıdakılardır:

 • Səhmdarların Ümumi Yığıncağı
 • Direktorlar Şurası
 • Təftiş Komissiyası
 • İdarə Heyəti

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı növbəti və növbədən-kənar ola bilər. Səhmdarların Növbəti Ümumi Yığıncağının İclası hər maliyyə ilinin sonundan etibarən 2 ay ərzində keçirilir.

Səhmdarların Ümumi Yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin onlarla məhtudlaşmayan məsələlər daxildir:

 • Cəmiyyətin Nizamnaməsini dəyişmək
 • Cəmiyyətin Nizamnamə Kapitalını dəyişmək
 • Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının və Təftiş Komissiyasının üzvlərini və İdarə Heyətinin Sədrini təyin etmək
 • Mənfəətin yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul etmək və.s

Direktorlar Şurası minimum üç nəfərdən ibarətdir. Direktorlar Şurasının üzvləri Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən seçilir. Direktorlar Şurasının bir üzvü müstəqil olmaqla, cəmiyyətin və ya onunla əlaqəli şəxsin hər hansı səhminə malik olmayan şəxs olmalıdır. Müşahidə Şurası Cəmiyyətin idarə edilməsinə və fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.

Müşahidə Şurasının müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin onlarla məhtudlaşmayan məsələlər daxildir:

 • İdarə Heyətinin Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatlarını qiymətləndirmək və ötən maliyyə dövrü üzrə maliyyə hesabatlarını təstiq etmək
 • Mənfəətin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar İdarə Heyətinin təkliflərinə tövsiyyə vermək
 • Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması üçün müstəqil auditorlar təyin etmək
 • İdarə Heyətinin Sədrinin müraciəti əsasında, İdarə Heyəti Sədrinin Müavini və İdarə Heyətinin digər üzvlərini vəzifəsindən kənarlaşdırmaq
 • Cəmiyyətin hər hansı partnyorluda iştirak etməsi ilə əlaqədar İdarə Heyətinin təklifini təstiq etmək
 • Korporativ istiqrazların alınması ilə əlaqədar İdarə Heyətinin təklifini təstiq etmək
 • Cəmiyyətin investisya siyasətini müəyyən etmək
 • İdarə Heyəti tərəfindən qaldırılmış digər məsələlərə baxmaq və.s.

Təftiş Komissiyası minimum üç nəfərdən ibarətdir. Təftiş Komissiyasının üzvləri Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən seçilir. Təftiş Komissiyasının bir üzvü müstəqil olmaqla, cəmiyyətin və ya onunla əlaqəli şəxsin hər hansı səhminə malik olmayan şəxs olmalıdır. Təftiş Komissiyasının müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin onlarla məhtudlaşmayan məsələlər daxildir:

 • Cəmiyyətin audit siyasətini və strategiyasını müəyyən etmək
 • Daxili audit planlarını təstiq etmək
 • Müstəqil auditorun təyin edilməsi ilə əlaqədar Müşahidə Şurasına təklif vermək
 • Daxili audit xidmətinin fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirmək

İdarə Heyəti 3 üzvdən ibarətdir – İdarə Heyətinin Sədri, İdarə Heyətinin Sədrinin Müavini, İdarə Heyətinin Üzvü. Idarə Heyətinin üzvləri 3 (üç) ilə təyin olunurlar. İdarə Heyəti cəmiyyətin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və Cəmiyyəti təmsil edir. Cəmiyyətin digər orqanlarının səlahiyyətinə daxil omayan bütün məsələlər İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aidddir. İdarə Heyətinin qərarları tam səs üstünlüyü olduqda qəbul edilir. Bərabər səs toplandıqda İdarə Heyətinin Sədrinin Səsi əsas götürülür.